Nabízené

Služby

Poskytujeme kvalitní a profesionální služby, které vám pomáhají dosáhnout těch nejvyšších cílů.

Kreativita

Zobrazit více

Kreativita je schopnost generovat nové a inovativní nápady a přístupy. Jde o schopnost myšlení mimo zaběhnuté vzorce a hledání originálních řešení. Kreativita je důležitá v mnoha oblastech, včetně marketingu, designu a umění.

Komunikační servis

Zobrazit více

Komunikační servis je poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace. To zahrnuje strategické plánování komunikace, vytváření obsahu, správu sociálních médií, public relations a další formy komunikace s cílovou skupinou.

Analytika

Zobrazit více

Analytika je proces sběru, analýzy a interpretace dat, který pomáhá organizacím porozumět a vyhodnotit úspěch svých marketingových aktivit. Marketingová analytika poskytuje důležité informace o efektivitě kampaní, spotřebitelském chování a přínosnosti investic do marketingu.

Digitální produkce

Zobrazit více

Digitální produkce se týká vytváření a správy digitálního obsahu a materiálů, které slouží ke komunikaci s cílovou skupinou. Digitální produkce zahrnuje grafické a vizuální návrhy, tvorbu webů, aplikací, interaktivních materiálů a multimediálních prvků, grafických šablon pro sociální sítě, video a TV pořadů, filmových triků a efektů.

Public Relations

Zobrazit více

Public Relations (PR) je oblast, která se zabývá budováním a udržováním vztahů mezi organizací a jejími různými cílovými skupinami. PR se zaměřuje na správu pověsti, komunikaci s veřejností a budování pozitivního vnímání značky nebo organizace.

Tiskové konference

Zobrazit více

Tiskové konference jsou formou komunikace, při které organizace nebo jednotlivci představují novinky, důležité informace nebo události médiím a novinářům. Tiskové konference slouží k získání mediální pozornosti a šíření informací širší veřejnosti.

Eventy

Zobrazit více

Pořádání eventů zahrnuje plánování, organizaci a provádění různých událostí, jako jsou konference, veletrhy, firemní akce, workshopy nebo oslavy. Pořádání eventů vyžaduje pečlivé plánování, koordinaci a správu zdrojů s cílem zajistit hladký průběh události a dosažení stanovených cílů.

E-mail Marketing

Zobrazit více
E-mail marketing je forma digitálního marketingu, která využívá e-mailového kanálu k doručování obchodních zpráv, nabídek, newsletterů a informací potenciálním zákazníkům nebo stávajícím klientům. E-mail marketing umožňuje organizacím vytvářet personalizované zprávy, které oslovují specifické segmenty publika. Tím se zvyšuje šance na dosažení konverze a budování dlouhodobého vztahu se zákazníky. E-mail marketing je efektivní nástroj pro zvýšení povědomí o značce, podporu prodeje a udržování komunikace se zákazníky prostřednictvím jejich e-mailových schránek.

CO MŮŽEME SPOLEČNĚ DOKÁZAT?

Rádi si s vámi pohovoříme o vašich potřebách a navrhneme efektivní varianty vzájemné spolupráce.